1.

تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی

صفحه 5-30
سهیلا صادقی فسایی؛ مریم ایثاری

2.

سنجش رابطه دلبستگی به والدین و جدایی- تفرد با توجه به نقش تفاوت های جنسیتی

صفحه 31-50
حمیدرضا عریضی؛ شبنم جوانمرد

3.

روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران

صفحه 51-74
احمد پوراحمد؛ فاطمه سالاروندیان

4.

باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 89- 1388

صفحه 75-96
علی محمد حاضری؛ علیرضا احمدپور خرّمی

5.

سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران

صفحه 97-124
محمد اسحاقی؛ سیده فاطمه محبی؛ ستار پروین؛ فریبرز محمدی

6.

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 125-143
محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ زینب محمود آبادی

7.

مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

صفحه 145-162
سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب