1.

اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة تلمیحات

صفحه 5-23
کامران احمدگلی؛ سروه منبری

2.

تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

صفحه 25-43
حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی

3.

خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

صفحه 45-63
مریم سلطان بیاد؛ ناهید احمدیان

4.

نو شرق شناسی، تروریسم و «پیشگویی تاریخ» در رمان مائوی دوم اثر دان دلیلو

صفحه 65-84
حسین پیرنجم الدین؛ عباسعلی برهان

5.

تحلیل گفتمان انتقادی هویت ملی در سینمای پس از انقلاب مکزیک بر مبنای فیلم «جهنم»

صفحه 85-102
مریم حق روستا؛ الهه نوری غلامی‌زاده

6.

بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکاری گرایس در نمایشنامة سالارزنان

صفحه 103-121
مریم دادخواه تهرانی؛ بهروز محمودی بختیاری

7.

بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرحی تمثیلی از دو داستان کوتاه

صفحه 123-138
علیرضا مهدی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب