1.

رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

صفحه 1-22
شهروز ابراهیمی؛ مصطفی محمدی

2.

ادغام در اقتصاد جهانی و عملکرد نابرابر کشورهای آسیای مرکزی در دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره

صفحه 23-42
داود رضایی اسکندری

3.

چالشهای ساختاری روابط راهبردی ایران و روسیه: سلطه ‌ستیزی ایرانی و عمل‌گرایی روسی

صفحه 43-64
علی امیدی

4.

فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه

صفحه 65-86
احمد رشیدی؛ علی اکبر جعفری

5.

علت‌های تداوم مناقشه چچن

صفحه 87-110
حسین رفیع؛ وحید ذوالفقاری

6.

تعاملهای اقتصادی با غرب در منطقه خارج نزدیک و جایگاه روسیه

صفحه 111-150
علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ محمدرضا رستمی؛ قاسم رضایی

7.

زمینه‌‌‌های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلیتیک

صفحه 131-151
فرهاد عطایی؛ اعظم شیبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب