1.

تدوین الگوی نهادی کردن کارآفرینی در بخش کشاورزی زیربخش گلخانه‌داری

صفحه 7-27
حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ فاطمه دیده ور

2.

نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

صفحه 29-47
سعید رضایی طرقی؛ مریم میرزایی؛ محمد رضا زالی؛ سید مصطفوی رضوی؛ رضا رستمی

3.

سرمایه‌ی اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی

صفحه 49-70
روجا امینی نژاد؛ آرین قلی پور؛ غلامرضا اسلامی بید گلی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 71-91
ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده

5.

اثر بافتار سازمانی شرکت مادر بر کارآفرینی سازمانی واحدهای راهبردی کسب‌وکار

صفحه 93-114
معصومه حسین زاده شهری

6.

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

صفحه 115-133
سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی

7.

بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی

صفحه 135-153
ابوطالب حسین پور؛ مسعود رضایی

8.

شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی

صفحه 155-171
مجتبی امیری؛ محمد جواد نائیجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب