1.

فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینانه‌ی اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها

صفحه 7-29
نسیم یادگار؛ عباس بازرگان؛ نظام الدین فقیه

2.

شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی

صفحه 31-50
قنبر محمدی الیاسی؛ هادی نوتاش

3.

بررسی شاخص‌های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان از طرح تا توسعه (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی استان قم)

صفحه 51-68
حسین خنیفر؛ ناصر جمشیدی؛ محمود رامشینی

4.

تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی)

صفحه 69-87
احمد جعفرنژاد؛ کریم کیاکجوری

5.

بررسی و تبین نقش کارآفرینی در عملکرد مدیریت زنجیره‌ی سرد (موردکاوی: صنایع غذایی)

صفحه 89-108
حسن فارسیجانی؛ رضا فرضی‌پور صائن؛ سید محمدرضا ترابی پور

6.

بررسی اثربخشی آموزش‌های حرفه‌ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت‌های بیمه از نظر مهارت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

صفحه 109-128
عباس شکاری؛ سمن سا حیدرزاده آرانی

7.

تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

صفحه 129-148
محمود محمدی؛ غلامرضا عسگری

8.

ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

صفحه 149-165
حسنعلی آقاجانی؛ عاطفه طالب نژاد

9.

شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

صفحه 167-184
ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدا...‌زاده؛ محمدرضا میگون پوری؛ بهرام رضا امیری

10.

ارزیابی روش‌های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

صفحه 185-204
یوسف وکیلی؛ محسن انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب