1.

بررسی رابطه‌ی گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد (مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران)

صفحه 11-34
نرگس ایمانی‌پور؛ مهدی زیودار

2.

رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط

صفحه 35-56
حسین خنیفر؛ فردین وکیلی

3.

تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی‌ رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی)

صفحه 57-74
محمد سعیدی مهرآباد؛ محمدمهدی مهتدی

4.

ارایه‌ی الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)

صفحه 75-102
رضا زعفریان؛ مونا اسماعیل‌زاده؛ نساء شاهی

5.

بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

صفحه 103-130
جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی

6.

شناسایی شاخص‌های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس‌بندی چند بعدی

صفحه 131-160
رضوان قمبرعلی؛ کیومرث زرافشانی

7.

بررسی و تحلیل زمین ههای کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه ی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان)

صفحه 161-182
محمدرضا رضوانی؛ محمد نجارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب