1.

نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی

2.

محاسبه پارامترهای منبع زمین‌لرزه ششم فروردین 1386 بم با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری میدان نزدیک و تعیین سازوکارکانونی زمین‌لرزه

عزیزالله آزادمنش؛ محمدرضا قیطانچی

3.

فیلتر خطی برای ادام? فراسو و فروسو به کمک تبدیل موجک و کاربرد آن در پردازش داده‌های مغناطیسی

احمد امینی؛ یاسر فاضل بیدگلی؛ حسن حاجی‌حسینی رکن‌آبادی

4.

تصویرسازی لایه‌های نازک با استفاده از نشانگرهای به‌دست آمده از تجزیه طیفی به روش تبدیل فوریه زمان کوتاه

هدی آراسته؛ عبدالرحیم جواهریان

5.

برآورد تخلخل از داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

هادی سردار؛ حسین معماریان؛ سیدبیژن ماهباز

6.

تعیین رسانش الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی با استفاده از تغییرات میدان

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی

7.

شبیه‌سازی هواویزها و واداشت تابشی ناشی از آنها با استفاده از مدل جفت‌شده هواویز HAM و مدل میان‌مقیاس پیش‌بینی وضع هوا WRF

رباب مشایخی؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

8.

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی

9.

تعیین دقیق گوشه‌های آنومالی گرانی با استفاده از روش فیلتر زاویه تیلت

وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

تعیین ساختار هدایت ویژه پوسته زمین در یک حاشیه قاره‌ای با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

منصوره منتهایی؛ هاینریش براسه؛ بهروز اسکویی

11.

ارتباط بین تغییر اقلیم و رویدادهای حدی

فرحناز تقوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب