1.

ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص‌های محصول

رضا اسماعیل‌پور؛ محمد رحیم رمضانیان؛ فاروق کاظم اف

2.

همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد

مجتبی اکبریان؛ امیر عباس نجفی

3.

اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی

علی پهلوانی

4.

رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیری با ترکیب DEA چند هدفه و PCA

مجتبی خزایی؛ حمیدرضا ایزدبخش

5.

برنا مه‌ریزی یکپارچه تامین، تولید و توزیع زنجیره تامین با بکارگیری الگوریتم ژنتیک

محمد رضا صادقی مقدم؛ منصور مومنی؛ سروش نالچیگر

6.

ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها

جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری؛ سیدحسین رضوی؛ شیده سادات هاشمی؛ اصحاب حبیب‌زاده

7.

به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران

سعید صحت؛ عیسی پریزادی

8.

توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقه بندی زنجیره‌های تامین با استفاده از رویکرد منبع محور در صنعت خودرو

داود کریمی دستجردی؛ محمدرضا اکبری جوکار؛ جواد فیض‌آبادی

9.

بهینه‌سازی سبد محصولات صنایع خودروسازی با استفاده از بهینه‌سازی استوار

علی محقر؛ محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا نازآبادی

10.

رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر ‌دانشگاه‌های استان تهران

محمد رضا مهرگان؛ محمود دهقان نیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب