1.

شرایط هواشناختی جو بالا و وضعیت حاد آلودگی هوا (مطالعة موردی : شهر تهران)

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ زهرا شرعی پور

2.

بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران

رضا توکلی مقدم؛ امیرعباس یزدانی؛ علی رضایی

3.

تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان

4.

ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند)

علیرضا زارعی؛ سید‌مهدی میر‌سیار؛ علی وثوق

5.

ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر

فائزه ترکیانفر؛ حمیدرضا جعفری؛ امیرحسین صادقپور

6.

ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت‌های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی؛ عطاالله ندیری

7.

روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381

علیرضا میرزاجانی؛ حجت خداپرست؛ هادی بابایی؛ علی عابدینی؛ عظمت دادی قندی

8.

بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی

کریم قاسمی‌پناه؛ علی ترابیان؛ سید سیاوش مدائنی؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی

9.

زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان

میترا عطاآبادی؛ مهران هودجی؛ پیام نجفی

10.

بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

روح الله رستمی؛ امیر نبئی؛ اکبر اسلامی؛ حسین نجفی صالح

11.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس)

الهه واثقی؛ عبدالکریم اسماعیلی

12.

نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی

حسن دارابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب