1.

اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

صفحه 1-20
حمید ابهری

2.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

صفحه 21-38
حسین اسکندری

3.

دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت

صفحه 39-56
جلیل امیدی؛ سهیلا رستمی

4.

شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر

صفحه 57-77
محسن ایزانلو

5.

عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

صفحه 79-98
علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار

6.

پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل

صفحه 99-119
مجید پوراستاد

7.

تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

صفحه 121-137
محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی

8.

تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت)

صفحه 139-153
مصطفی جبّاری

9.

تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی

صفحه 155-172
ابوالفتح خالقی

10.

استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات

صفحه 173-192
یوسف درویشی هویدا

11.

دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

صفحه 193-205
مرتضی شهبازی نیا؛ محبوبه عبدالهی

12.

نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

صفحه 207-226
محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی

13.

تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

صفحه 227-245
جمال صالحی ذهابی

14.

مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

صفحه 247-266
محسن صفری؛ حسن پاک طینت

15.

فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

صفحه 267-286
مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی

16.

جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک

صفحه 287-309
محمود کاظمی

17.

تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

صفحه 311-331
عباسعلی کدخدایی

18.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

صفحه 333-352
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

19.

فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

صفحه 353-368
حسن محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب