1.

دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

صفحه 5-30
جمشید آذری ازغندی

2.

آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی

صفحه 31-42
یدالله آقاعباسی

3.

زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس

صفحه 43-66
موسی احمدیان؛ محمدمهدی کاشانی

4.

تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک

صفحه 67-81
آذین حسین زاده

5.

عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

صفحه 83-101
هدیه حسینی؛ محمدتقی غیاثی

6.

بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی

صفحه 103-122
طلایه رؤیایی

7.

رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی

صفحه 123-147
علی محمد محمدی

8.

سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها

صفحه 149-167
مونا هوروش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب