1.

تاثیر تجویز دو دوره متفاوت درمان با سیدر روی میزان آبستنی تلقیح دوم گاوهای شیری واکل

حمید قاسم زاده نوا؛ حسام کهساری؛ پرویز تاجیک

2.

تأثیر روش‌های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

علیرضا مقدم؛ محمد کریمی ترشیزی؛ شعبان رحیمی

3.

اثر تغذیه روغن ماهی بر خصوصیات تولید مثلی قوچ زندی

فرهاد صمدیان؛ آرمین توحیدی؛ کامران رضا یزدی

4.

نقش مایع تخمدانی در قابلیت لقاح مصنوعی ماهی قزل‌‌‌آلای رنگین‌‌‌کمان ‌ (Oncorhynchus mykiss)‌

آذین محققی ثمرین؛ محمدرضا احمدی احمدی

5.

بررسی سطح گنادوتروپین نوع دوم در سرم خون ماهی سیم ماده )1905Abramis brama orientalis (Berg,‌ پس از تزریق ‌2LHRHa و ‌آنتاگونیست‌های دوپامین

سارا کوهی؛ شهربانو عریان؛ همایون حسین زاده صحافی

6.

بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

محمد رضا مخبر دزفولی؛ دامون انصاری؛ علی حسین پور؛ محمد نادعلیان؛ حسام الدین سیفی؛ صمد لطف اله زاده؛ رضا راه چمنی؛ علی حسن پور

7.

تاثیر عصاره خشک گیاه Echinacea purpurea بر عیار حاصل از واکسن بیماری نیوکاسل در طیور گوشتی با استفاده از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون

محمدحسن بزرگمهری؛ عادل فیضی؛ پیمان بیژن زاد

8.

اپیدمیولوژی مولکولی ویروس عامل بیماری تب برفکی درنشخوار کنندگان ایران در فاصله سال‌های 85 13-1384

همایون مهروانی؛ هادی کیوانفر؛ فرهید همت زاده؛ سعید بکایی؛ حسن ایزدی؛ مرتضی تقی زاده؛ مسعود ستوده

9.

تاثیر باقی ماندن تخمک‌های رها شده از تخمدان در محوطه شکمی بر کیفیت و تغییرات بافتی تخم ماهی آزاد دریای خزر ‌(Salmo trutta caspius)‌

معصومه بحر کاظمی؛ عباس متین فر؛ مهدی سلطانی؛ بهروز ابطحی؛ ابرج پوستی

10.

شناسایی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس‌ ‌در نمونه‌های مدفوع گاوهای نژاد هلشتاین– فریزین با استفاده از‌ ‌روش‌های کشت و مولکولی‌

سید محمد سیدین؛ حسن تاجبخش؛ تقی زهرایی صالحی

11.

مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

12.

مطالعه کشتارگا‌هی مورفوپاتولوژیک سم در گاوهای شیری حذفی مبتلا به لنگش

محسن نوری؛ سید محسن مرجانمهر؛ ایرج نوروزیان؛ علی رضا وجهی؛ داوود فسخودی

13.

بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی‌

مسعود ادیب مرادی؛ مرتضی مهری؛ سید رضا هاشمی؛ محسن بشاشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب