1.

پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه تاکستان

محمدصادق عسکری؛ فریدون سرمدیان؛ مارال خدادادی؛ علی اکبر نوروزی

2.

تعیین فسفر قابل استفاده با روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن و مقایسه آن با روش‌های شیمیایی

علیرضا حسین پور؛ محمدحسن صالحی

3.

بررسی کاربرد پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظیم کننده های اسمزی ذرت KoSc704

یاسر اسماعیلیان؛ مصطفی حیدری؛ احمد قنبری

4.

ارزیابی کارایی پلی‌اکریل‌آمید (PAM) در افزایش پایداری خاکدانه‌ و کاهش فرسایش خاک‌های مارنی اراضی شیب‌دار استان زنجان

علی اکبرزاده؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور؛ منوچهر گرجی

5.

سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

عبدالامیر بستانی؛ حسن توفیقی

6.

تأثیر کود مرغی بر ویژگی های جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی از خاک‌های آهکی استان همدان

مهدیه خورشید؛ علیرضا حسین پور؛ شاهین اوستان

7.

مقایسه چند عصاره‌گیر برای استخراج پتاسیم قابل جذب گندم در برخی از خاکهای استان همدان

محبوبه ضرابی؛ محسن جلالی

8.

مقایسه روش‌های درون‌یابی جهت تهیه نقشه خصوصیات کیفی خاک مطالعه موردی (مزرعه دانشکده کشاورزی)

فریدون سرمدیان؛ روح اله تقی زاده مهرجردی

9.

واکاوی مشکلات تشکلهای آببران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکههای تجن، مغان و ورامین

محمدحسین امید؛ غلام حسن اسکندری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مرتضی اکبری

10.

جداسازی، غربالگری،شناسایی نسبی و تعیین تحمل به تنش شوری و خشکی جدایه های برترباکتری های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) درختان پسته

مهدی سرچشمه پور؛ غلامرضا ثواقبی؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد پوربابایی

11.

بهبود طراحی مدول‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب