1.

خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه‌ی موردی در دو منطقه‌ی جلگه ای و کویری مرکز استان اصفهان)

امیرمظفر امینی؛ محمّدعلی احمدی شاپورآبادی

2.

دختران دانشجو و خوانش رمان

محمّدرضا جوادی یگانه؛ آسیه ارحامی

3.

زنان مهاجرِ تحصیلکرده در تهران

حسین محمودیان؛ حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمّدرضا کارگر شورکی

4.

سنت، نوسازی و خانواده (مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی)

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی؛ لطیف پرتوی

5.

تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی(مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان)

فضیله خانی؛ منیژه احمدی

6.

اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

محمدامین قانعی‌راد؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی

7.

پای پوش های زنان روستایی و عشایر ایران

ابوالقاسم دادور؛ لیلا پورکاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب