1.

گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسه مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378

علی ثقفی؛ حمید رضا فدائی

2.

بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

ساسان مهرانی؛ علی‌اکبر نونهال نهر

3.

بررسی مربوط بودن سود حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه‌گذاری در مدل‌های ارزشیابی مبتنی بر قیمت

علی سعیدی؛ احسان قادری

4.

بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی

5.

بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران

حسین پناهیان؛ علی اکبر رمضانی

6.

بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 85-81)

محمد جواد شیخ؛ محمد حسن صفرپور

7.

اندازه‌گیری کارایی نسبی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (شاخص‌های تکنولوژی اطلاعات)

عادل آذر؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمد رضا رستمی

8.

مولفه‌های توانمندسازی مؤسسات ارائه‌کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب و کار ایران

هاشم آقازاده؛ محمد حقیقی؛ مهرداد استیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب