1.

تعیین بسامد طبیعی نوسان خاک در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نگاشت‌های مایکروترمور

صفحه 1-1
وحید غلامی؛ نصرالله کمالیان؛ مهدی زارع

2.

طراحی و ساخت فرستنده و گیرندة رقمی (دیجیتال) داده‌های ژئوالکتریک و کاربرد آن در کاهش اثر نوفه

صفحه 1-1
غلام جوان دولویی؛ اصغر آزادی؛ نصرالله کمالیان

3.

تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

صفحه 1-1
مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی

4.

تعیین رسانایی ویژه‌ الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی زمین با استفاده از تغییرات ژئومغناطیسی روزهای آرام

صفحه 1-1
اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی

5.

متراکم‌سازی داده‌های موقعیتی سامانه ماهواره GRACE با کمک تلفیق پارامترهای موقعیت، سرعت و شتاب از راه درون‌یابی ارمیت

صفحه 1-1
محمدعلی شریفی؛ زهره عرفانی جزی؛ علیرضا امیری سیمکوئی

6.

تعیین ژئوئید در جزایر با استفاده از حل مسئله مقدار مرزی گرانی‌سنجی- ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با مرزهای ثابت

صفحه 1-1
عبدالرضا صفری؛ یعقوب حاتم؛ مهدی شاه‌حیدری

7.

تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

صفحه 1-1
محمدحسین نعمتی؛ غلامحسین نوروزی؛ محمدعلی ریاحی

8.

مقایسه روش آزمون ثبات کلی و مینیموم‌سازی نرم L1 در شبکه‌های میکروژئودزی

صفحه 1-1
سیدشهرام جزائری جونقانی

9.

بررسی میدانی و همانندسازی فیزیکی چند جریان داون‌ برست (خرد انفجار پایین‌سو) در منطقه تهران

صفحه 1-1
ناهید فیض‌آبادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

10.

کاربست مدل پیش‌بینی عددی ARPS بر شبیه‌سازی توفان برف بهمن 1383 در تهران

صفحه 1-1
مجید مزرعه‌فراهانی؛ مصطفی احمدنیا؛ امید علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب