1.

رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک

کیومرث اشتریان

2.

بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید

3.

تصاعد بحران امنیتی در دوران عملیات پیشدستانه در عراق

حسین خلیلی

4.

جهانی شدن و رابطه آن با فقر

احمد ساعی

5.

پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی

علیرضا صدرا

6.

مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی

داود فیرحی

7.

مبانی معرفت‌ شناسانه اصلاح طلبی دینی: تحریر چالش های نظری و بسط پاسخ های نظریه

فردین قریشی

8.

تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات

محمد گنجی دوست

9.

جنگ آمریکا علیه عراق و ساختار معنایی نظام بین‌الملل

حمیرا مشیرزاده

10.

تحولات الگویی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد

عباس مصلی نژاد

11.

بازاندیشی تأثیرات متقابل نظام سیاسی و دیوانسالاری در جهان در حال توسعه

حمیدرضا ملک محمدی؛ حسین قلجی

12.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

13.

تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم

سیدمحمد موسوی

14.

غرب، هویت و اسلام سیاسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسلام

علی اشرف نظری

15.

معرفی و نقد کتاب : اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها

عباس خلجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب