1.

جرایم علیه اسرار تجاری

مصطفی السان

2.

اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

محمد رضا امیر محمدی

3.

نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

محسن ایزانلو

4.

جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران

حسن بادینی

5.

وضعیت شرط تضمین سود

علی رضا باریکلو

6.

حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها

خیراله پروین

7.

مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده

لعیا جنیدی

8.

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران

محمد جعفر حبیب زاده؛ فرشته اسدی

9.

چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

10.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

محمد جواد رضائی زاده؛ ابوالفضل درویش وند

11.

پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)

سید علی سادات اخوی

12.

مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران

صادق سلیمی

13.

دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز

مجید شایگان فرد

14.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه

بیژن عباسی

15.

جنس فلسفی حقوق بشر

مرتضی مردیها

16.

کنوانسیون جهانی حق مؤلف

علیرضا محمد زاده وادقانی

17.

انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه

جمشید ممتاز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب