1.

تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده

2.

ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای

unknown

3.

الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران

منصور خلیلی عراقی؛ قهرمان عبدلی

4.

رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران)

حسن درگاهی

5.

مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی

6.

هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت

محسن رنانی؛ علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی دین محمدی

7.

نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا

سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ؛ لیلا ترکی

8.

پیش‎بینی تقاضای آب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‎های زمانی و شبکة عصبی نوع GMDH

غلامعلی شرزه ای؛ مهدی احراری؛ حسن فخرایی

9.

بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی

جعفر عبادی

10.

بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM)

رضا نجارزاده؛ مهدیه رضا قلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب