1.

تحلیل عوامل موثر برسود آوری بانک های تجاری (مطالعه موردی : بانک رفاه )

صفحه 3-26
حسن باقری

2.

ارزیابی میزان اتکاء معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر‌حسابداری درتصمیمات سرمایه گذاری

رضا تهرانی؛ قدرت ا... طالب‌نیا؛ صابر جلیلی

3.

مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت‌ها

علی جهانخانی؛ ، علی ثقفی؛ اصغر عارفی

4.

بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر تهران

رضا راعی؛ ، علیرضا شواخی زواره

5.

بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره درشرایط رکود و رونق

حسن قالیباف اصل؛ معصومه نادری

6.

ارائه یک مدل جهت اندازه‏گیری، ارزیابی و رتبه‏بندی عملکرد مالیشرکت های آب وفاضلاب شهری

علی محمد کیمیاگری؛ فاطمه فرهاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب