1.

ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا

2.

بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی

تیمور رحمانی؛ میثم امیری

3.

تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی

4.

ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه

محمدحسین پورکاظمی؛ حسینعلی سلطانی؛ مرتضی اسماعیلی؛ پریسا حاجی عبدالرزاق

5.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی

6.

اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA)

عزت اله عباسیان؛ نادر مهرگان

7.

محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق

محمدرضا علیرضائی؛ محسن افشاریان؛ بیتا آنالویی

8.

تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس مدل سیاست استراتژیک تجاری

مهیندخت کاظمی؛ سیدجواد پورمقیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب