1.

بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکت های تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی

منوچهر انصاری؛ عزت اله اصغری زاده؛ وحید اسکوئی

2.

ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

اصغر حق شناس؛ سعیده کتابی؛ محمد رضا دلوی

3.

استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP

محمود صارمی؛ محمد موسی خانی؛ مهدی عابدینی؛ شهرام خیراندیش

4.

اندازه‌گیری بلوغ دولت الکترونیکی دروزارت بازرگانی ایران - رویکرد فازی

حسین صفری؛ newsha nn

5.

ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی

علی فرقانی؛ نیما یزدانشناس؛ علیرضا آخوندی

6.

ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی مورد کاوی: صنعت خودروایران

منوچهر منطقی؛ امیر البدوی؛ هادی زبردست

7.

ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند برون سپاری

مرتضی موسی خانی؛ محمد امین نائبی؛ جواد بخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب