1.

الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوب غربی دریای خزر (1400 ـ 1345)

نصرا... مولایی هشجین

2.

تعیین آستانة خشکسالی و محاسبة میزان بارش قابل اعتماد ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مجید زاهدی آغاج؛ یوسف قویدل رحیمی

3.

مدل تحلیلی در ساماندهی فضاهای ناحیه‌ایی مورد: ناحیه سنگان خاش

عیسی ابراهیم زاده

4.

پهنه بندی رویداد زمین لغزش درحوضه آبریزپشت تنگ شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)

ایرج جباری؛ جواد میرنظری

5.

گسترش صنعت در عرصه های کشاورزی مطالعه روستای ایرج، دهستان رویین، شهرستان اسفراین

بیژن رحمانی؛ محمد میزایی

6.

بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه

کمال امیدوار

7.

نقش جغرافیدانان مسلمان ایرانی در توسعه علم جغرافیا

حسن رضا رفیعی

8.

پهنه بندی خطر زمین لرزه و اولویت بندی بهسازی مساکن دراستان کردستان

امجد ملکی

9.

ژئومورفولوژی یخچال های زردکوه ( بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها)

مجتبی یمانی

10.

بررسی میزان مطابقت و تفاوت‌های قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (1372) با کنوانسیون حقوق دریاها (1982 م)

محمد حسین افشردی

11.

ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی : استان گلستان

مرتضی نعمتی؛ سید علی بدری

12.

شهر گریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روستایی شمال تهران

محمد رضا رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب