1.

حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها

رضا عطارنژاد؛ لطیف ابراهیم نژاد

2.

روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری

مرتضی اسکندری قادی

3.

تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن

بابک پورسرتیپ؛ وحید لطفی

4.

عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب

امیر تائبی؛ حمید قدوسی

5.

تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری

بهرام نوائی نیا؛ داود علی جمشیدی؛ جواد واثقی امیری

6.

بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار

علی خیرالدین؛ علیرضا مرتضایی

7.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

قاسم دهقانی اشکذری؛ علی اکبر آقاکوچک؛ مهرداد کوکبی

8.

شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده

حمید زعفرانی؛ اسدالله نورزاد؛ خسرو برگی

9.

ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز

اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری

10.

بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب

مهدی قاسمیه؛ وحید زین الدینی

11.

تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران

محمود گلابچی؛ محمد حسن سبط؛ حسین نقاش طوسی

12.

توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم

محمدعلی لطف‌اللهی یقین؛ علیرضا مجتهدی

13.

بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی

مرتضی مدح خوان؛ علیرضا آراسته

14.

بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب