1.

چالش های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی

زهرا پیشگاهی فرد

2.

ارزیابی اثر پدیدة «انسو»1 بر تغییرپذیری بارش های فصلی استان آذربایجان شرقی?با استفاده از «شاخص چند متغیرة انسو»2

علی محمد خورشید دوست؛ یوسف قویدل رحیمی

3.

ارزیابی روش های ساخت و اصلاح مدل های ارتفاعی "مطالع? موردی حوض? سد گلستان 2

منیژه قهرودی

4.

تحلیل تحول ژئومورفولوژیکی نیمرخ طولی دره هادرنواحی کوهستانی مطالعه موردی: یازده دره اصلی توده کوهستانی سهن

مریم بیاتی خطیبی؛ معصومه رجبی

5.

بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)

گلاله غفاری؛ کریم سلیمانی؛ ابوالفضل مساعدی

6.

محاسبة دمای مؤثر استاندارد با طراحی نرم افزار سلامت (مطالعة موردی محاسبه دمای مؤثر در 130 ایستگاه سینوپتیکی کشور)

نصرا... پاینده؛ غلامرضا زکی

7.

معیارهای مؤثر در مرز بندی نواحی مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران)

حلیمه خاتون هادی پور؛ رحمت ا... فرهودی؛ احمد پوراحمد

8.

ارزیابی امتداد باندپرواز فرودگاه اردبیل با تجزیه وتحلیل عنصر باد

سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ عباس حسینی

9.

تکنولوژی Web GIS و روش اجرا

ایرج جزیرئیان؛ علی اصغر آل شیبخ؛ حسین هلالی

10.

ارزیابی تولید الکتریسیته هسته ای در ایران از نظر زیست محیطی

محمد علی عبدلی؛ علی دریا بیگی زند

11.

پیامدهای ژئوپلیتیکی یازدهم سپتامبر در منطقة خاورمیانه

رسول افضلی

12.

بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری

محمد تقی رهنمایی؛ سید موسی پور موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب