1.

مطالعه گرده شناختی گیاهان گلدار مورد استفاده زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان

احمدرضا فقیه؛ رحیم عبادی؛ حسن نظریان

2.

مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سید جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ خلیل طالبی جهرمی

3.

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

حبیب الله عارفی؛ محمد نوروزی؛ نادعلی باقری

4.

بررسی اثر زمان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دانه گندم سرداریT. aestivum. L.) ) در شرایط دیم

ولی فیضی اصل؛ غلامرضا ولیزاده

5.

تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ دین اسپانر

6.

بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

آذر شاه پیری؛ منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی

7.

برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

عبدالحمید رضائی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی

8.

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی و پاسخ گیاه در تعدادی از خاکهای گیلان

مسعود کاووسی؛ علیرضا حسین پور

9.

اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

حمیدرضاخادم حمزه؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضائی؛ محمود احمدی

10.

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی؛ فیروزه بهادران؛ داریوش شرافتیان

11.

دستیابی به منحنی های همدمای تعادلی و پیشنهاد مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی رطوبت تعادل برای سه رقم پستة ایرانی

علی زمردیان؛ رجبعلی توکلی

12.

مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

یعقوب فتحی پور؛ علی حسینی قرالری؛ علی اصغر طالبی

13.

بررسی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی : ارقام پرمحصول برنج)

سید صفدر حسینی؛ محمد خالدی

14.

کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ ابراهیم باقری زنوز؛ هوشنگ بیات اسدی؛ شهرام مشایخی

15.

مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتی پهای پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

مظفر روستایی؛ سید کریم حسینی؛ طهماسب حسین پور؛ مهدی کلاته؛ غلامرضا خلیل زاده

16.

اثرات چهار نوع گیاه میزبان روی زنبور Encarsia Formosa مهمترن عامل کنترل بیولوژیک سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum)

احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حمید رضا صراف معیری؛ شهرام فرخی

17.

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

صلاح کوچک زاده؛ فرشته باقری

18.

بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

فرهاد قوامی؛ محمد علی ملبوبی؛ محمد رضا قنادها؛ بهمن یزدی صمدی؛ جواد مظفری؛ محمد جعفر آقایی

19.

بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار

20.

اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

حمید امانلو؛ خدیجه دادخواه؛ علی نیکخواه

21.

انتقال ژن های هایگرومایسین فسفوترانسفراز و بتاگلوکورونیداز به برنج به روش زیست پرتابی

عباس عالم زاده؛ بهزاد قره یاضی؛ سید بدر الدین ابراهیم طباطبایی

22.

بررسی تأثیر امواج مایکروویو با توا نها و زمان های مختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری

فرشته صادقی نسب؛ نورالدین شایسته؛ علی اصغر پورمیرزا؛ چنگیز قبادی

23.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه

24.

برآورد نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز

محمد بخشوده

25.

تعیین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلاف نخود بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به ریزش

جواد خزائی؛ سعید محتسبی؛ علی رجبی پور؛ منصور بهروزی لار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب