1.

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.)de Bary عامل پوسیدگی ریشه آفتابگردان

کیوان بهبودی؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ حشمت الله رحیمیان

2.

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

کیوان اعتباری؛ رحیم عبادی

3.

تعیین عمل ژن ها و وراثت پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل گرافیکی دای آلل

احمد علی شوشی دزفولی؛ رحیم هنرنژاد

4.

تحلیل ضریب دبی جزئی سرریزهای جانبی مایل در کانال های غیرمنشوری مستطیلی

تورج هنر؛ محمود جوان؛ علیرضا کشاورزی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

آسیه بلواسی؛ جاماسب نوذری؛ ابراهیم باقری زنوز؛ بهزاد قره یاضی؛ زربخت انصاری؛ ضیاءالدین میرحسینی

6.

تعیین خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش

امیدرضا روستاپور؛ برات قبادیان؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ قاسم فخرپور

7.

تعیین بیووارهای جدایه‌های Pseudomonas fluorescens جدا شده از مناطق مهم سیب‌زمینی کاری ایران و بررسی توانایی تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور در آنها

فاطمه شهریاری؛ غلام خداکرمیان؛ اصغر حیدری

8.

مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسیدگی و الگوهای سنتز پروتئین در جنین بذور خواب و بدون خواب در گندم نان (Triticum aestivum)

جواد اعتضادی جمع؛ رضا توکل افشاری؛ بهمن یزدی صمدی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری

9.

تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

سید ماشاءاله حسینی؛ منوچهر مفتون؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ یحیی امام

10.

تنوع گونه‌ای کنه‌های خاکزی بالاخانوادة بررسی Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) در منطقة تهران

شهروز کاظمی؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور

11.

تجزیه به عامل‌ها در ارقام هیبرید ذرت دانه‌ای

حسن زینالی؛ علی نصرآبادی؛ هادی حسین‌زاده؛ رجب‌ چوگان؛ منیژه سبکدست

12.

ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

یوسف حمیداوغلی؛ جواد فتاحی مقدم؛ رضا فتوحی قزوینی

13.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی عطر و طعم برنج به کمک نشانگر رپید و روش کلاسیک

امیرتوسلی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ فرشاد رودبارکلاری

14.

برآورد ترکیب‌پذیریها و اثرات ژن در لاین‌های زودرس ذرت در تراکم‌های مختلف بوته به روش تلاقی لاین × تستر

احمد اسماعیلی؛ حمید دهقانی؛ سعید خاوری خراسانی؛ حسین میرزایی ندوشن

15.

بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidoggne javanica

ابراهیم شکوهی؛ حسن رضا اعتباریان؛ احمد خیری؛ علی روستایی

16.

اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم "حمراء"

رقیه جوانپور هروی؛ مصباح بابالار؛ عبدالکریم کاشی؛ میترا میرعبدالباقی؛ محمدعلی عسگری

17.

برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن در ارقام و لاینهای برنج از طریق تجزیه لاین × تستر

عباس حاجی پور باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمد نوروزی

18.

ارزیابی تحمل به خشکی و صفات مربوط به عملکرد دانه در لاین‌های جو هاپلوئید مضاعف شده

سیدعلی پیغمبری؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ احمد صرافی؛ علیرضا طالعی؛ محمد رضا قنادها

19.

مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی

20.

ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیک درون و بین‌ جمعیتی یونجه‌های زراعی (Medicago sativa L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

محسن فلاحتی عنبران؛ علی‌اکبر حبشی؛ مسعود اصفهانی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد قره‌یاضی

21.

توسعه و کاربرد یک مدل ناپارامتری برای شبیه‌سازی دبی جریان رودخانه

مجید خلقی؛ افشین اشرف‌زاده

22.

تغییرات میکروسکوپی، ویژگیهای بافتی و ظرفیت جذب مجدد آب برش‌های سیب خشک شده با روش‌های مختلف

غلامرضا عسکری؛ زهرا امام جمعه؛ سید محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی

23.

بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا در شرایط تنش رطوبتی در اواخر مرحلة زایشی

علی ایزانلو؛ حسن زینالی خانقاه؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ منیژه سبکدست

24.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی

25.

اثر عمق و زاویه حمله بر مقاومت کششی زیرشکن تیغـه مورب

علی اسحاق‌بیگی؛ احمد طباطبائی‌فر؛ علیرضا کیهانی؛ محمدحسین رئوفت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب