1.

زندانیان و مسأله مشارکت نتایج یک تحقیق

غلامعباس توسلی

2.

"گذار" و "وابستگی": دو مسأله در توسعه تکنولوژیک با مراجعه خاص به جامعه صیادی استان هرمزگان

محمد توکل

3.

مرحله اول گذار جمعیتی ایران

حسن سرائی

4.

استفاده از احتمال بقاء مرکب در محاسبه امید زندگی مشترک

محمد میرزایی

5.

بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی

زهرا سادات مشکانی؛ محمدرضا مشکانی

6.

بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی

دکتر زهرا سادات مشکانی؛ دکتر محمدرضا مشکانی

7.

عنصر سیاسی و اجتماعی در شعر عصر مشروطه

فاروق خارابی

8.

روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران

پروین قریشی؛ ناهید مطیع؛ فریده سرحدی

9.

تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست شده در زلزله شهر رودبار

مهناز زند

10.

معرفی و نقد (نظریه ها در روان شناسی اجتماعی)

علیرضا محسنی تبریزی

11.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی

شاهرخ ترغیبی

12.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب