1.

تأثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی

صفحه 1-16
محمدرضا تسلیم پور؛ مجید راحمی

2.

تحلیل سیلاب های منطقه ای حوزه آبریز کارون

صفحه 17-32
علی ولی خوجینی

3.

مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

صفحه 33-42
علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی

4.

واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

صفحه 43-50
غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی

5.

معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

صفحه 51-58
صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی

6.

تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان کرمان

صفحه 59-68
صدیقه نبی ئیان

7.

بررسی جنبه های بیولوژیک کنه شکارگر Cunaxa setirostris بر روی کنه Tetranychus ludeni در شرایط آزمایشگاهی در منطقه وارناسی هندوستان

صفحه 69-70
مسعود اربابی؛ جناردان سینگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب