1.

سهم جلال آل احمد در شکل گیری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ایران (پژوهشی در جامعه شناسی و مردم شناسی ادبیات)

تقی آزاد ارمکی؛ اصغر عسکری خانقاه

2.

تعزیه خوانی سازگاری وناسازگاری با ساختار فرهنگی جامعه

علی بلوکباشی

3.

مردم شناسی کاربردی و کاربرد مردم شناسی

سید مهدی ثریا

4.

اشاره ای به مردم شناسی در ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی

کاظم سادات اشکوری

5.

انسان شناسی کاربردی و آینده انسان شناسی

اصغر عسکری خانقاه

6.

مردم شناسی کاربردی و استعمار

رالف گریلو ، روآلن؛ نعمت الله فاضلی

7.

کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

ناصر فکوهی

8.

کفایت نظری مفاهیم در انسان شناسی ایران

مسعود کوثری

9.

ارزیابی وضعیت کنونی مردم شناسی در ایران

منیژه مقصودی

10.

زبان و اجتماعی شدن : کاربرد انسان شناسی زبان

امیلیا نرسیسیانس

11.

معرفی کتابهای جدید مردم شناسی به زبان فارسی

پویا کوهستانی

12.

معرفی کتابهای جدید انسان شناسی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب