1.

توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر

احمد پوراحمد؛ علی شماعی

2.

زنان ایران مطالبات و انتظارات

ژاله شادی طلب

3.

بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان

محمود شارع پور؛ صادق صالحی؛ محمد فاضلی

4.

هم پوشی و هم نویسی در ایران

رحمت الله صدیق سروستانی

5.

بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله زده

مهدی طالب

6.

تعامل جهانی شدن‘ شهروندی و دین

سعیدرضا عاملی

7.

همگرایی رفتارهای باروری در ایران میزان‘ روند و الگوی سنی باروری در استانهای کشور در سالهای 1351 و 1375

محمد جلال عباسی شوازی

8.

وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران

اصغر عسکری خانقاه؛ تقی آزاد ارمکی

9.

بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان درسهای مرتبط

میثم موسایی

10.

انتقال مرگ و میر‘ اختلال در سلامتی و برنامه ریزی بهداشتی

محمد میرازیی

11.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب