1.

مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی؛ دکتر غلامرضا زیدآبادی نژاد

2.

مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان

3.

انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران

دکتر محمود بلورچی؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکترسید مرتضی میرترابی؛ دکترپرویز هورشتی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکترپرویز تاجیک

4.

بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی

دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی؛ دکتر خداداد مستغنی

5.

القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر فرهاد امینی؛ مهندس محمدرضا کلباسی

6.

بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن

دکتر سردار جعفری شوریجه؛ دکتر حامد رضازاده ویشکایی

7.

بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر مجید عزت خواه

8.

بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس

دکتر مینا تجلی؛ دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر امیر محمود رستگار

9.

تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن

دکتر سید حسین حسینی

10.

روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب