1.

مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس

دکتر روح الله عالمی

2.

مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد

دکتر علی محمد مؤذنی

3.

شرح عرفانی بر قصیده کنگره عماد کرمانی

دکتر سیّدامیر محمود انوار

4.

اقبال درمکتب استاد ایرانی

دکتر عباس کی منش

5.

فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان

دکتر منوچهر دانش پژوه

6.

بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین

دکتر مرتضی حاج حسینی

7.

مراکز دانش و ادب در عصر امویان

دکتر محمد سپهری

8.

ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن

دکتر اکبر نحوی

9.

بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر

دکتر ناصر نیکو بخت

10.

شعر و نقش آن درجامعه

دکتر سید هاشم بطحائی

11.

زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی

دکتر عبدالرضا سیف

12.

ساخت کنترل مفعولی در زبان فارسی

مریم دانای طوسی؛ آقای دکتر علی درزی

13.

برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها)

دکتر محمدرضا رضوانی

14.

استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی

احمد علی یاری

15.

بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو

پروین تاجبخش

16.

همزه در زبان فارسی

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

17.

نکته ای در بنیانهای استوار ادب فارسی وبنیانگذار آن

دکتر عباسقلی محمدی

18.

بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر

دکتر مصطفی شیروی خوزانی

19.

کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین

دکتر کمال الدین نیکنامی

20.

گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر)

دکتر معصومه شبستری

21.

تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز

دکتر حسینمراد محمدی

22.

اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی

دکتر مهرناز بهروزی

23.

تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی

حسین مهرجردی

24.

نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس

دکتر محمدرضا پورجعفر

25.

سنایی طوطی و بوتیمار

سهیلا موسوی سیرجانی

26.

هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز

دکتر شهریار خالدی

27.

مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر

دکتر فرهنگ خادمی ندوشن

28.

نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا

دکتر شهاب ستوده نژاد

29.

نقش آهنگ در قرائت کتابهای مذهبی ادیان

دکتر محمد جواد سعدی شاهرودی

30.

تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان

دکتر سوسن بیانی؛ سید رسول موسوی حاجی

31.

تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین

دکتر حسن طلایی

32.

نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام

دکتر مجید وزیری

33.

جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران

دکتر حسن کامران

34.

برنامه و برنامه ریزی در ایران

دکتر کرامت الله زیاری

35.

-

Dr. K A. Niknami


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب