1.

نکاتی درباره سبک کتاب بهارستان جامی

دکتر اسماعیل حاکمی

2.

اشاره ای به روابط فرهنگی ایران و یونان در عصر اشکانی

دکتر علاالدین آذری

3.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری

4.

بیم و امید دو شاخص تعادل روانی از دیدگاه اسلام

دکتر علی اصغر احمدی

5.

پژوهشی پیرامون میلاد رسول اکرم(ص)

هادی دوست محمدی

6.

تأثیر فرهنگی غزالی در بغداد و مسیر تفکر وی از تهافت الفلاسفه تا احیاء علوم الدین

دکتر آذر آهنچی

7.

پیش فرضها و قضاوتهای ارزشی در متدلوژی علم

فاضل لاریجانی

8.

تأثیرپذیری عراقی از بزرگان ادب وعرفان پیش از خود‘تأثیر وتأثر او با همعصران و تأثیرگذاری وی بر افراد بعد از خود

دکتر مصطفی اولیایی

9.

منشا فصاحت و بلاغت عبدالله بن المقفع

دکتر حجت رسولی

10.

((ادبیات طنز و جاحظ))

دکتر نصرالله شاملی

11.

فضولی در آفتاب قرآن

دکتر سید حمید طبیبیان

12.

کیفیت معاد از دیدگاه ابن عربی

محمدرضا فریدونی

13.

مهاجران ایرانی در کشور کانادا

دکتر مهدی قرخلو

14.

در محضر حکیم فندرسک

محمد طباطبایی بهبهانی(منصور)

15.

سلام در اسلام

دکتر حسین چوبین

16.

نقدی بر آراء مغرضانه برخی از ناقدان‘ پیرامون شخصیت ادبی سرایندگان متعهد شیعی و اشعار آنان

دکتر قاسم مختاری

17.

شرح انوار بر انوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

دکتر سید امیر محمود انوار

18.

اسناد کتابخانه مجلس‘ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه ای ارزشمند در تاریخ معاصر ایران

دکتر غلامرضا فدائی عراقی

19.

گزارش اجلاس بین المللی استادان زبان و ادب فارسی – هند دانشگاه گجرات-احمدآباد

دکتر قاسم صافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب