1.

بررسی مراتع عشایر کوچ رو سیستانی به منظور دستیابی به تعادل پایدار دام و مرتع

حسین ارزانی؛ غلامرضا سنجری

2.

مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

نعمت اله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ افشین فرهادی

3.

انتشار درخت سفید کرکو "Acer hyrcanum Fisch & C.A May." و رابطه آن با عوامل محیطی در شیب شمالی البرز

محمد علی رجامند؛ منوچهر نمیرانیان

4.

تعیین میزان فلزات سنگین ( Ni ,Zn ,Cu ,Pb ,Co , Cd) آب , رسوبات و آبزیان رودخانه کارون (73-72)

علیرضا ریاحی؛ عباس اسماعیلی؛ احمد سواری

5.

طبقه بندی هوموس جنگلی بر اساس خصوصیات جوامع گیاهی در یک جنگل آمیخته پهن برگ کشور بلژیک

قوام الدین زاهدی امیری؛ نوئل لوست

6.

برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (مطالعه موردی : کاشان)

غلامرضا زهتابیان؛ علی اصغر فرشی

7.

واکنش سراتوفیلوم و میریوفیلوم ( دو علف هرز غوطه ور ) به سایه, قطع کردن و رقابت د رمحیط های آزمایشی

یوسف فیلی زاده

8.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

علی نقی کریمی؛ ابوالفضل تیرانداز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب