1.

تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ آذرمیدخت آذری حمیدیان

2.

تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه

دکتر حسن اسدی

3.

تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم

سید نصراله سجادی

4.

بررسی ومقایسه ی منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ وآموزش عالی مستقر در تهران

دکتر محمدعلی اصلانخانی؛ دکتر شهریار شهیدی

5.

بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون

مهدی محمدی نژاد

6.

مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سیده تهمینه سعیدی

7.

رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار

مسعود نیکبخت

8.

وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور

دکتر فریدون تندنویس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب