1.

بررسی و شناخت صنایع دستی ( قالیبافی) در روستاهای حاشی? غربی دشت کویر به منظور توسعه و احیاء آن

دکتر مسعود مهدوی

2.

جغرافیای پزشکی سرطان مری در ایران

دکتر احمد پور احمد؛ بیژن یاور

3.

نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسع? روستایی در ایران

دکتر محمدرضا رضوانی

4.

طبقه بندی رقومی ایستگاههای اقلیمی منتخب در ایران به روش لیتین اسکی

دکتر قاسم عزیزی

5.

پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)

دکتر علی شکوری

6.

تأثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربریهای شهری مطالعه موردی: مناطق 1.2و3 شهر تهران

دکتر دحمت اله فرهودی؛ مهندس علیرضا محمدی

7.

بررسی روابط میان اقوام ساکن در منطقه کوهستانی تالش

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ حسن صمدزاده گلستان

8.

ناحیه بندی اگروکلیمایی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر گندم دیم

دکتر منوچهر فرج زاده؛ عباس تکلو بیغش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب