1.

بررسی و مقایسه انطباق مرز رخساره های ژئومرفولوژی و اجزای واحدهای اراضی با مرز تیپ های گیاهی مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشهد اردهال – استان کاشان

علیرضا گیتی؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی؛ اکبر ریاحی

2.

بررسی فلورستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون

محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ محمد زبیری؛ محمدرضا مروری مهاجر؛ محمد صانعی شریعت پناهی

3.

مقایسه روش جنگلداری همسال و ناهمسال در جنگل های منطقه گلبند – نوشهر

شمس ا... شریعت نژاد

4.

تأثیر خشکه دارها بر فراوانی تجدید حیات طبیعی در یک جنگل آمیخته راش و ممرز (سری جمال الدین کلا – مازندران)

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ رامین رحمانی

5.

معرفی جنگل های بلوط در رویشگاه ارسباران

فرشاد یزدیان؛ محمدرضا مروی مهاجر

6.

بررسی قابلیت اشباع خرده چوب ها در فرآیند خمیرسازی APMP (سودای سرد)

سید احمد میرشکرایی؛ اصغر انوری

7.

تهیه لیگنوسولفونیک اسید از لیگنین کرافت پهن برگان

سیداحمد میرشکرایی؛ خلیل زارع گلمغانی

8.

مقایسه کارایی اندازه و شکل های مختلف پلات جهت برآوردن تولید درمناطق استپ، استپ مرتفع و نیمه استپ ایران

محمدرضا مقدم؛ جمشید قربانی پاشاکلایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب