1.

ویژگی های فردی ،سوابق تحصیلی، ورزشی وشغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی

دکتر فریدون تندنویس

2.

ارتباط نوع پیکری وترکیب بدنی با عملکرد درالگوهای حرکتی پایه واجرای مهارت های پایه ی فوتبال

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر بهرام یوسفی؛ محمد فرامرزی

3.

رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دکتر حسن اسدی

4.

بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد وترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی

محمدرضا کردی؛ معرفت سیاهکوهیان

5.

بررسی تاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین C دامنه ی حرکتی وقدرت برونگرای عضلات تاکننده ی آرنج پس از کوفتگی عضلانی تاخیری

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ الهه طالبی

6.

بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دکتر محمد حسین علیزاده؛ خسرو نصیری

7.

بررسی وضعیت کمی وکیفی تربیت بدنی وورزش استان مرکزی از دیدگاه مسئولان ومربیان ورزش

دکتر هاشم کوزه چیان؛ بهرام عابدی

8.

اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

مجتبی عبداللهی؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر خسرو باقری

9.

مقایسه ی تاثیر تمرین ذهنی وروش آموزش سنتی بر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

حمید فروغی پور؛ دکتر ناصر بهپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب