1.

بررسی هزینه ها ومقایسه ی کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور وحضوری

دکتر ابوالفضل فراهانی

2.

تأثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی –عروقی اعضای هیئت علمی غیر سیگاری وسیگاری دانشگاه های مشهد

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر سید محمود حجازی

3.

عوامل همبسته با کاهش کارایی قلبی – تنفسی در ارتفاع

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر وحید تأدیبی؛ دکتر مجتبی نیازی

4.

تحلیل واندازه گیری بیومکانیکی عوامل منتخب ‹نیروی عضلات ،نیروی عکس العمل زمین، کاروتوان مصرفی › در مرحله ی جهش پرش کنندگان طول نخبه ی کشور ‹مردان› به روش غیر مستقیم

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ فاطمه معصومی مفرد

5.

بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بردقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر 15-20 سال شهرستان ایلام

دکتر بهرام یوسفی؛ مژگان صالحی پور

6.

مقایسه ی تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط وهوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه تهران

نسرین آقاملک؛ فاطمه شب خیز؛ افسانه قوجه لی

7.

مقایسه ی تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین ‹LDL›،آلفالیپوپروتئین‹HDL›وچربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ حمیدرضا طاهری

8.

تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجندو مقایسه ی آن با نورم های موجود

سیده عذرا میرکاظمی؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.