1.

بررسی شرایط وصی ار دیدگاه هفت مذهب اسلامی ( امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

دکتر محمدرضا بندرچی

2.

نظام هنجاری در سیاست خارجی

دکتر سید محمد حسینی

3.

نقش سکوت در بیان اراده

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

4.

نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در رون همبستگی اتحادیه

دکتر عباسعلی کد خدائی

5.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو 1977

میر شهییز شافع

6.

گرایش های عمدة فکری سیاسی مسلمانان در تاریخ و جهان اسلام و ایران

دکتر علیرضا صدرا

7.

دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی

دکتر داود فیرحی

8.

چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دکتر جهانگیر معینی علمداری

9.

'گزارش کنفرانس دیپلماتیک جهت حمایت از آثار صوتی - تصویری هنرمندان و تولید کنندگان

عباسعلی کد خدایی

10.

سیاست جنایی در قبال مواد مخدر(اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات)

دکتر ایرج گلدوزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب