1.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

جعفرعبادی؛ محمد نبی شهیکی تاش

2.

ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام

3.

باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای

احمد فرجی دانا

4.

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

5.

ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان

6.

ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

اسماعیل ابو نوری؛ رضا ایزدی

7.

بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ علی صادق زاده یزدی

8.

بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران

هادی قوامی

9.

مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز

اسحاق منصور کیایی

10.

منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

رضا موسوی محسنی؛ مریم سعیدی فر

11.

برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار

سعید مشیری؛ اکبر شاهمرادی

12.

همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا)

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب