1.

نحوه نظارت کمیته‌های حسابرسی بر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

صفحه 590-613
علی ابراهیمی کردلر؛ آتنا خازن؛ علی محمودی

2.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت: نقش رقابت بازار محصول، اصطکاک مالی و مالی‌شدن

صفحه 614-658
محمد امید اخگر؛ زانیار سجادی؛ نادر رسولی کردستانی

3.

تأثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت‌های واقعی و مؤلفه‌های آن بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار

صفحه 659-683
بتول اسماعیل حسن؛ مهدی حیدری؛ حمزه دیدار

4.

ارائه الگویی برای شناسایی عناصر مهم گزارشگری پایداری شرکتی با تأکید بر اصول و ارزش‌های اسلامی

صفحه 684-724
سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی

5.

تأثیر قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری سودآوری و راهبری شرکتی

صفحه 725-746
حسن فتاحی نافچی؛ محمد جودکی؛ زینب منصوریان

6.

تحلیل محتوای جریان سیاست‌گذاری در حسابداری و ارائه رویکردی نوین در پرتو نظریه آشوب

صفحه 747-780
معصومه کاظمی نوجه ده؛ علی اکبر نونهال نهر؛ حیدر محمدزاده سالطه

7.

بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 781-797
محمدرضا نیکبخت؛ امیر مسلمان عبدل آبادی؛ آرش سلیمانی فارسانی؛ ندا شاهین فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب