1.

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی

دکتر معسود تشفام؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر کاظم کریمی

2.

تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دکتر محمدحسین راضی جلالی؛ دکتر معسود قربانپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر صالح اسماعیل زاده؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر عبداله رفیعی؛ دکتر محمدرحیم؛ حاجی حاجیکلایی

3.

تعیین کمترین عیار سرمی با ارزش جهت تشخیص توکسوپلاسموز گوسفند در روشهای الایزا، ایمونوفلورسنت و وسترت بلات

دکتر احمد مرشدی؛ دکتر علیرضا محمودیان؛ دکتر احمد آواز

4.

بررسی فراوانی دیسریتمی های قلبی در اسبهای به ظاهر سالم باشگاههای سوارکاری ( شیراز، اصفهان و تهران )

دکتر علی رضاخانی؛ دکتر محمدرضا مخبردذفولی؛ دکتر مهدی گودرزی؛ دکتر مریم انصاری لاری

5.

بررسی توانایی زنده ماندن جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از لوله گوارش گوسفند برای کنترل زیستی نماتودهای گوارشی

دکتر شاهرخ رنجبربهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه

6.

آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر لیلا دادور

7.

مطالعه بالینی لنگش ناشی از بیماریهای موضعی انگشتی در گاوداریهای شیری اطراف ارومیه

دکتر سعید عزیزی محمود جیق؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر کامبیز احمدیان

8.

بررسی فراوانی بالینی و تحت بالینی و سنجش کمترین غلظت آنتب بیوتکی جلوگیری کننده از رشد ( MIC ) استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلی جدا شده از اورام پستان گاوان

دکتر عبداله حسین خان ناظر؛ دکتر محمدرضا سرمدی

9.

مطالعه پاتولوژیک ضایعات کبدی ناشی از آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی

دکتر علیرضا صفا مهر؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر عبد الامیر علامه؛ دکتر محمود شیوا زاد

10.

اثرات غلظتهای مختلف آفلاکسین B بر بقا و حرکت اسپرم اپیدیدیمی و انزالی قوچ در شرایط آزمایشگاهی

دکتر پژمان میرشکرایی؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر علیرضا خسروی

11.

بررسی اثرات به کارگیری با کلوفن ( آگونیست رسپتور GABA-B ) به تنهایی و همراه با LRH-A و متاکلوپرامید بر آزاد سازی GTH-I در ماهی کپور ( Cyprinus carpio L. )

دکتر شهربانو عریان؛ دکتر کاظم پریور؛ خلیل راسخی

12.

تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس گاومیش با آزمایش ELISA و مقایسه آن باروش هضم عضلانی

دکتر حسین حمیدی نجات؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی؛ دکتر غلامحسین خواجه؛ دکتر محمد راضی جلالی؛ دکتر عبدالرحمن راسخ

13.

اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز

14.

ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر اشکان جبلی

15.

مطالعه وضعیت آلودگی با ویروس هاری کاذب در گرازهای وحشی ایران ( اولین گزارش )

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر آرزو علی نژاد؛ دکتر مجید خرازیان مقدم

16.

اثرات بی دردی ناشی از تزریق اپیدورال دتومیدین در گاو

دکتر اسداله کریمان

17.

مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی

18.

گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

دکتر جمشید رزم یار؛ دکتر امید درفولیان؛ دکتر علیرضا وجهی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری

19.

تعیین میزان غلظت پروژسترون خون گاومیش در ماههای مختلف آبستنی با استفاده از روش رادیوایمنواسی

دکتراسماعیل آین؛ دکتر محمد حسن خادم انصاری؛ دکتر طاهر نوری

20.

گزارش یک مورد تریکوبلاستوما ( تومور سلول های بازال) در خرگوش

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر بهمن مصلی نژاد؛ دکتر آذین توکلی؛ دکتر رضا نقشینه؛ دکتر شمسی السادات موسوی

21.

گزارش یک مورد شکاف کام در گوساله گاومیش

دکتر روز علی باتوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب