1.

سعدی تالی فردوسی

دکترجلیل تجلیل؛ حسین فامیلیان سورکى

2.

پیوند شعر و موسیقی و چگونگی همخوانی اوزان با مضامین در دیوان عنصری

دکتر عباس کى منش

3.

خو ارق عادات (معجزات- کرامات) از نظر مولانا در مثنوی معنوی

دکتر على محمد مؤذنى؛ دکتر محمد میر

4.

سایه حافظ در غزل های سایه (هوشنگ ابتهاج)

دکتر عبدالرضا سیف؛ آزاد محمودى

5.

وصف اطلال و دمن در شعر فارسی و تازی

دکتر حمیرا زمردى؛ احمد محمدى

6.

جایگاه کنایه در مثنوی مولانا

دکتر میترا گلچین

7.

امام خمینی (ره) و مقام رضا

دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر امین رحیمى

8.

بانگ صفیر

دکتر احمد احمدى

9.

نقد و نگاهی بر حکایت طوطی وبقال در مثنوی مولوی

دکتر على محمدى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب