1.

مقایسه بدیعه کفعمی با بدیعه صفی الدین حلی

دکتر فیروز حریرچى؛ سید محمدرضى مصطفوى نیا

2.

بستی و أمثال و حکم در دیوان

دکتر سید امیر محمود انوار

3.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دکتر عبدالرضا سیف

4.

مقارنه مدائح نبوی عطار و صفی الدین حلی

دکتر ابوالحسن امین مقدسى

5.

سمواٌل

دکتر محمد دزفو لى

6.

تفسیری ساده و روشن ازکتاب و سنت

حجة الاسلام سید محمد تقى حکیم

7.

گفتاری کوتاه در باب ابیردبن معذر، شاعر عصر اموی

دکتر عزت ملا ابراهیمى

8.

خردمندان و بی خردان شاهنامه (بخش دوم)

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

9.

تناسخ و قداست گیاهی در شعر سپهری و شاملو

دکتر حمیرا زمردى

10.

فرا آگاهی عرفانی در آثار مولوی

دکتر حسینعلى قبادى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب