1.

نسل زدایی:ساختار عناصر جرم

دکتر مرتضی جوانمردی صاحب

2.

مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها

مسعود حائری

3.

مکتب نئوکلاسیک نوین و احیا رویکرد سزادهی

هما داودی گرمارودی

4.

مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن

محسن صادقی

5.

زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی

دکتر عبدالرضا علیزاده

6.

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی

7.

حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه

دکتر ناصر کاتوزیان

8.

قاعده جلوگیری از خسارت

محمود کاظمی

9.

بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری

دکتر سید محمود گلپایگانی

10.

جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها

نادر نوروزی

11.

سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی

دکتر ناصر کاتوزیان

12.

کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی؛ ماشاالله بنا نیاسری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب