1.

پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا

صفحه 213-241
بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی

2.

ویژگی‌های شرکت و گزارشگری مالی جسورانه

صفحه 242-263
سعیده پیوندی

3.

ارائه مؤلفه‌های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی‏نفعان

صفحه 264-286
محسن دلبری راغب؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ امیر رضا کیقبادی؛ افسانه توانگر حمزه کلائی

4.

طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی

صفحه 287-310
علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی فعال قیومی؛ مهناز محمودخانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ منا پارسایی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ آمنه خدیور

5.

بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

صفحه 311-338
محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه

6.

عوامل مؤثر بر تعداد جلسه‌های کمیته حسابرسی

صفحه 339-358
ابراهیم عباسی؛ علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا

7.

ارزش منصفانه: نقدها و چالش‌ها با رویکرد حسابداری انتقادی

صفحه 359-403
رزا صالح آبادی؛ کاوه مهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب