1.

معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم

2.

بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند)

دکتر بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

3.

بررسی زئوپلانکتون های تالاب گمیشان

دکتر برهان ریاضی

4.

تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری

5.

مقایسه میزان راحتی انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریای خزر:مطالعه موردی برای یزد و گرگان

دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات؛ کاظم دشتکیان؛ سعید دزبانی

6.

نقش ساختار جغرافیای در سیل مرداد ماه 1378شهر نکا

دکتر احمد پور احمد

7.

زون بندی پارک ملی گلستان

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی

8.

پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

دکتر منوچهر طبیبیان؛ محمد جواد دادراست

9.

تعیین مقادیر سرانه دبی و آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه صاحبقرانیه- تهران

دکتر علی اکبر عظیمی؛ مژده عامری

10.

بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی

مهندس داود نهرلی؛ سحر رضائی

11.

برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دکتر کرامت اله زیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب