1.

مطالعه آهنگ یخبندان قطره های باران در اثر هسته بندی ناهمگن(در منطقه گیلان)

سید علیرضا صادقی حسینی؛ مریم رضا زاده

2.

تاثیر عوامل همدیدی بر نوسانات روزانه ازن کلی پایگاه اصفهان

علی اکبر سبزی پرور؛ مسعود لبافی میر قوامی

3.

بررسی روابط تجربی پیش بینی حداکثر سرعت ذرات در انفجارهای معدن سنگ آهن گل گهر

عبدالرحیم جواهریان؛ حسن بخشنده امنیه

4.

تجربیاتی در طراحی یک مدل پیش بینی عددی برای مطالعه پدیده های میان مقیاس جؤی در مناطق ساحلی- کوهستانی ا یر ان

هوشنگ بصیر پارسا

5.

مقادیر تصحیی جدید- برای تعیین بزرگی زمینلرزه با استفاه از کاتالوگ CMT هاروارد

مهدی رضا پور

6.

پارامترهای چشمه مسبب زمینلرزه سال 1998 فندق در استان کرمان جنوب شرق ایران

محمدرضا قیطانچی

7.

مروری بر نقش آزاد شدن گرمای نهان در چرخندهای عرض های میانی

فرهنگ احمدی گیوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب